Sunday, March 30, 2014

Menjaga Dari Kemewahan Hidup

Dari Abu Salamah Al Madini dari ayahnya dari neneknya, ia berkata, “Rasulullah saw pernah bersama kita di masjid Quba dimana beliau berpuasa. Maka kami bawakan ketika buka puasanya segelas susu dan kami masukkan ke dalamnya sedikit madu. Maka ketika beliau mengangkat gelas itu dan merasakan susunya, beliau dapati rasa manisnya madu. Lalu beliau bertanya, “Rasa apakah ini?” Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, kami masukkan ke dalamnya madu sedikit.”

Kemudian Rasulullah meletakkan gelas itu, seraya berkata,
“Sesungguhnya saya tidaklah mengharamkan madu. Dan barangsiapa merendahkan diri karena Allah, niscaya ia diangkat derajat oleh Allah. Dan barangsiapa yang berbuat tadzbir (boros), niscaya dijadikan miskin oleh Allah. Dan barangsiapa banyak berdzikir kepada Allah niscaya ia dicintai oleh Allah.”

(HR Al Bazzar)

No comments:

Post a Comment