Thursday, November 1, 2012

Kisah Rumah Tangga Yusuf as dan Zulaikha

Sebagaimana yang telah diriwayatkan, bahwa Zulaikha telah beriman dan telah dinikahi oleh Nabi Yusuf as, maka ia menyendiri dari Yusuf dan bersunyi sepi untuk beribadah. Ia menghabiskan semua waktu untuk beribadah kepada Allah Ta’ala. Adalah Yusuf yang mengajaknya ke tempat tidur pada siang hari, Zulaikha menangguhkannya sampai malam hari. Ketika Zulaikha diajaknya pada malam hari, Zulaikha menolaknya sampai siang hari.

Ia berkata kepada Yusuf, “Hai Yusuf! Sesungguhnya aku mencintaimu sebelum aku mengenal Dia. Maka apabila aku telah mengenal-Nya, niscaya tidak aku sisakan lagi untuk cinta selain Dia. Dan aku tidak menghendaki akan ada gantinya.”

 Sehingga berkatalah Yusuf kepada Zulaikha, “Sesungguhnya Allah Yang Agung Nama-Nya, Dia memerintahkan untukku yang demikian. Dia memberitahukan kepadaku, bahwa Dia memberi anugerah daripadamu dengan dua anak dan dijadikan dua anak itu menjadi nabi.”

 Zulaikha lalu berkata, “Maka apabila Allah telah memerintahkan kepadamu untuk yang demikian dan dijadikannya aku untuk jalan kepadanya, maka aku pasti taat pada perintah Allah Ta’ala. Pada ketaatanlah aku bertenang hati kepada-Nya.”

 (Sumber Ihya Ulumuddin bab Mahabbah)

No comments:

Post a Comment