Wednesday, November 21, 2012

Kisah Sang Pembaca Al Quran

Diceritakan dari sebahagian murid (orang yang menuju jalan akhirat), ia berkata, “Saya telah memperoleh kemanisan bermunajah pada permulaan kehendakku berjalan kepada Allah. Maka saya membiasakan membaca Al Quran terus menerus pada siang dan malam hari. Kemudian datanglah kepadaku kemalasan dan terputuslah aku dari membaca Al Quran.

Murid itu kemudian berkata, “Maka saya mendengar suara yang mengatakan dalam tidurku, ‘Jika kamu mengaku-ngaku bahwa kamu mencintai-Ku, mengapa kau putuskan dari membaca kitab-Ku? Apakah kamu tidak memahami apa yang berada di dalamnya dari halusnya cacian-Ku?’

Murid itu kemudian berkata, ‘maka saya terjaga dari tidur dan telah terserap dalam hatiku akan kecintaan kepada Al Quran, lalu saya membiasakan kembali untuk membaca Al Quran seperti yang sudah-sudah.”

(Dari Kitab Ihya Ulumuddin Bab Mahabbah)

No comments:

Post a Comment