Saturday, March 30, 2013

Sya’wanah Sang Penghias Surga


Muhammad bin Muadz berkata: 
“Seorang wanita dari wanita yang ahli beribadah berkata, “Saya bermimpi dalam tidurku seolah-olah saya memasuki surga. Maka tiba-tiba penghuni surga berdiri pada pintu mereka, lalu saya berkata, “Apa urusan para penghuni surga itu berdiri?” Lalu seseorang berkata kepadaku, “Mereka keluar memandang wainta ini dimana surga dihias karena kedatangannya.”
Maka saya bertanya, “Siapa wanita ini?”
Lalu dikatakan, “Ia adalah seorang budak wanita hitam dari penduduk Al Aikah yang dipanggil dengan nama Sya’wanah.”

Wanita yang bermimpi itu berkata, “Ia adalah saudara perempuanku demi Allah.” Lalu ia terus berkata, “Maka seketika itu juga saya tiba-tiba berhadapan dengannya di atas kendaraan yang pandai terbang dengannya. Maka ketika melihatnya saya panggil, “Hai saudara perempuanku! Apakah kamu tidak melihat tempatku dari tempatmu. Jikalau engkau berdoa bagiku kepada Tuhanmu, niscaya Dia menyusulkanku denganmu.”

Wanita yang bermimpi itu terus berkata, “Maka wanita itu tersenyum kepadaku dan berkata, 
“Peliharalah dua perkara; yaitu tetapi kesusahan dalam hatimu dan dahulukan kecintaan kepada Allah atas hawa nafsumu.”[]

No comments:

Post a Comment