Thursday, April 4, 2013

Dialog Malaikat Pencabut Nyawa dengan Ibrahim as dan Sulaiman as


Asy’ats bin Aslam berkata,
“Nabi Ibrahim as bertanya kepada malaikat pencabut nyawa dan namanya adalah Izrail dan ia mempunyai dua mata, yang satu di mukanya dan yang lain di kuduknya. Maka ia bertanya, “Hai malaikat pencabut nyawa! Apa yang kamu perbuat apabila ada seorang di timur dan seorang lagi di barat dan terjadi penyakit kolera dan dua barisan perang bertemu, bagaimana kamu melakukan tugasmu?”
Malaikat pencabut nyawa menjawab, “Saya panggil ruh-ruh itu dengan izin Allah, maka ruh-ruh itu diantara dua jari ini.”

Asy’ats terus berkata, “Bumi telah dibentangkan bagi malaikat pencabut nyawa lalu dibiarkan seperti baskom diantara kedua tangannya. Ia mengambil daripadanya apa yang dikehendaki.”

Nabi Sulaiman bin Dawud as bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, “Mengapa saya tidak melihat engkau berlaku adil diantara dua manusia. Kamu mengambil ini dan tinggalkan ini.”

Malaikat pencabut nyawa menjawab, “Tidaklah saya tentang yang demikian itu lebih mengerti daripada kamu. Sesungguhnya itu adalah lembaran-lembaran yang dilemparkan kepadaku yang di dalamnya ada nama-nama.”[]

No comments:

Post a Comment