Friday, April 19, 2013

Hati-hati Mencibir Seseorang


Diriwayatkan bahwasanya Nabi saw berada dalam suatu golongan dari sahabat-sahabat di rumahnya dimana mereka makan-makan.

Maka berdirilah seorang peminta-minta yang sakit lumpuh yang tidak disenangi orang. Kemudian peminta-minta itu diizinkan masuk. Lalu ia didudukkan oleh Rasulullah di pangkuannya.
Kemudian beliau berkata kepadanya, “Makanlah!”

Maka ada seorang Quraisy yang merasa jijik dan tidak senang kepadanya. Sehingga matilah Quraisy itu dimana ia pun terkena penyakit lumpuh seperti yang diderita oleh peminta-minta itu.[]

No comments:

Post a Comment