Sunday, April 7, 2013

Kalimah Wasiat Abu Bakar Ash Shiddiq ra


Sa’id bin Al Musayyah berkata:
“Ketika Abu Bakar ra hampir meninggal dunia, maka ia didatangi oleh orang banyak dari kalangan sahabat lalu mereka berkata, “Hai khalifah Rasulullah saw, bekalilah kami. Sesungguhnya kami melihat engkau karena apa yang ada pada engkau.”
Maka Abu Bakar ra berkata, “Barangsiapa mengucapkan kalimat-kalimat ini, kemudian ia mati, maka dijadikan ruhnya di ufuq yang nyata.”

Mereka bertanya, “Apakah itu ufuq yang nyata?”
Abu Bakar ra menjawab, “Tanah rata lagi halus di hadapan Arsy yang padanya ada taman-taman Allah, sungai-sungai dan pohon-pohon yang ditutupi setiap hari oleh seratus rahmat. Maka barangsiapa yang mengucapkan ucapan ini, maka Allah menjadikan ruhnya di tempat ini, yaitu:

“Wahai Allah, sesungguhnya Engkau memulai penciptaan dengan tanpa ada keperluan pada-Mu, kepada mereka kemudian Engkau ciptakan menjadi dua golongan, satu golongan untuk surga dan satu golongan untuk neraka. Maka jadikanlah aku untuk surga dan jangan jadikan aku untuk neraka.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan makhluk menjadi beberapa golongan dan Engkau membeda-bedakan mereka sebelum Engkau menciptakan mereka. Lalu Engkau jadikan dari mereka orang celaka, orang yang bahagia, orang yang sesat dan orang yang memperoleh petunjuk. Maka janganlah Engkau celakakan aku dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada-Mu.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap jiwa sebelum Engkau menciptakannya. Maka tidak ada tempat lari baginya dari apa yang Engkau ketahui, maka jadikanlah aku dari orang yang Engkau gunakan untuk taat kepada-Mu.

Wahai Allah, sesungguhnya seseorang tidak menghendaki sehingga Engkau menghendaki, maka jadikanlah kehendak-Mu bahwa aku berkehendak kepada apa yang mendekatkanku kepada-Mu.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menentukan gerakan-gerakan hamba, maka tidaklah bergerak sesuatupun kecuali dengan izin-Mu, maka jadikanlah gerakan-gerakanku dalam taqwa kepada-Mu.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan kebaikan dan keburukan dan Engkau jadikan setiap satu dari keduanya orang yang mengerjakannya. Maka jadikanlah aku termasuk sebaik-baik diantara dua bagian.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan surga dan neraka dan Engkau jadikan bagian setiap satu dari keduanya akan penghuninya, maka jadikanlah aku termasuk penghuni surga-Mu.

Wahai Allah, sesungguhnya Engkau menghendaki dengan suatu kaum kesesatan dan Engkau sempitkan dada mereka karenanya, maka bukalah dadaku bagi iman dan hiaskanlah iman di dalam hatiku.
Wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengatur segala urusan dan Engaku menjadikan tempat kembalinya kepada-Mu, maka hidupkanlah aku setelah mati dengan kehidupan yang baik dan dekatkanlah aku kepada-Mu sedekat-dekatnya.

Wahai Allah, barangsiapa pagi dan sore kepercayaannya kepada selain Engkau, maka Engkau adalah kepercayaanku dan harapanku. Tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah.”

Abu Bakar ra berkata, “Ini semuanya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla.”[]

No comments:

Post a Comment