Friday, April 19, 2013

Hari Ketika Setiap Orang Sibuk Dengan Dirinya


Hasan Al Bashri meriwayatkan,
“Sesungguhnya kepala Rasulullah saw berada di pangkuan Aisyah ra. Lalu beliau mengantuk, maka Aisyah ra mengingat akhirat, lalu ia menangis hingga mengalir air matanya. Lalu air mata itu menetes di atas pipi Rasulullah saw. Maka beliau terbangun, lalu beliau bersabda:

“Apakah yang membuat engkau menangis wahai Aisyah?”

Aisyah menjawab, “Aku mengingat akhirat. Apakah engkau akan mengingatkan keluargamu akan hari kiamat?”

Rasulullah saw bersabda:
“Demi Tuhan yang diriku di tangan-Nya. Terdapat tiga tempat saat seseorang tidak ingat kecuali kepada dirinya, yaitu ketika neraca-neraca diletakkan dan amal perbuatan ditimbang sehingga anak Adam memandang apakah ringan timbangannya atau berat, dan di sisi lembaran-lembaran amal, sehingga ia memandang apakah dengan tangan kanannya ia mengambil catatan amalnya atau dengan tangan kirinya dan ketika di sisi titian.”
(HR Abu Dawud)

No comments:

Post a Comment