Friday, April 19, 2013

Ganjaran Menanggung Kesedihan Di Dunia


Shaleh bin Basyir berkata, “Saya bermimpi bertemu dengan Atha’ ‘As Silmi dalam tidur, lalu saya berkata kepadanya, “Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sungguh kamu telah lama menanggung kesedihan di dunia.”

Atha’ As Silmi berkata, “Ingatla demi Allah. Dia telah membalas kepadaku yang demikian itu dengan istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal.”
Lalu saya bertanya, “Di tingkat yang mana kamu?”
‘Atha As Silmi menjawab:

“Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi-nabi, para shiddiqiin, syuhada dan orang-orang yang shaleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (QS An Nisaa:69) []

No comments:

Post a Comment