Thursday, April 4, 2013

Harapan Seorang Pendosa Di Ujung Maut


Wa’ilah bin Al Asqa’ menemui seorang sakit, lalu ia bertanya,
“Beritahukanlah kepadaku bagaimana sangkaanmu kepada Allah?”
Orang sakit itu menjawab, “Telah ditenggelamkan saya oleh dosa-dosa dan saya mendekati kebinasaan. Tetapi saya mengharapkan rahmat Tuhanku.”

Maka Wa’ilah mengucapkan takbir dan keluarga rumah juga mengucapkan takbir disebabkan takbir Wa’ilah. Wa’ilah berkata, “Allahu Akbar, saya mendengar Rasulullah saw bersabda”

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku menurut sangkaan hamba-Ku kepada-Ku, maka hendaklah ia menyangka kepada-Ku apa yang ia kehendaki”
(HR Ibnu Hibban) []

No comments:

Post a Comment