Friday, April 13, 2012

Kisah Pertaubatan Seorang Pendurhaka

Diriwayatkan dari Rabi’ah bin Utsman At Taimiy:
Dahulu ada seorang laki-laki yang gemar berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Namun Allah tetap menghendaki atas dirinya menjadi orang baik dan mau bertaubat. Suatu ketika dia berkata kepada istrinya, “Aku akan mencari syafaat kepada Allah.”

Demikianlah, dia lalu keluar menuju ke sebuah tanah lapang dan di sana berseru, “Wahai langit, berilah aku syafaatmu! Wahai gunung berilah aku syafaatmu! Wahai bumi, berilah aku syafaatmu dan wahai malaikat, berilah aku syafaatmu!”

Karena kehabisan energi, akhirnya orang itu pun jatuh tertelungkup di atas tanah. Allah lalu mengutus seorang malaikat, dan oleh malaikat dia didudukkan dan diusap kepalanya seraya berkata, “Berbahagialah kamu, karena sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu.”

“Semoga kamu senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Siapa sebenarnya yang telah memberikan syafaat kepadaku dari Allah SWT?” tanya laki-laki itu kepada malaikat.

“Rasa takutmu kepada Allah itulah yang memberi syafaat kepadamu,” jawab sang malaikat.

(Ibnu Qudamah Al Maqdisy. Mereka yang kembali, ragam kisah taubatan nashuha. Penerbit Risalah Gusti. Surabaya. 1999)

No comments:

Post a Comment